Oddymianie

Sytemy oddymiające mają ogromne znaczenie w ochronie ludzi i mienia w czasie pożaru. Podstawowe zadania systemów oddymiania to:

1. Odprowadzenie ciepła z płonących budynków (dzieki obniżeniu temperatury wewnatrz płonącego obiektu jego konstrukcja jest mniej narażona na odkształcenia termiczne przez co budynek może wytrzymać dłużej działanie ognia, obniżenie temperatury bezpośrednio wpływa na mniejsze ofiary wśród ludzi).

2. Odprowadzenie gazów niebezpiecznych - trujących i wybuchowych (w wyniku niepełnego spalania w warunkach braku dostępu odpowiedniej ilosci tlenu powstaje szereg gazów silnie toksycznych i wybuchowych - wraz z najczęstszym zabójcą tlenkiem węgla; systemy oddymiania powiązane są z odpowiednim dopowietrzeniem budynku przez co z jednej strony nie powstają tak niebezpieczne gazy a z drugiej powstajace gazy są odprowadzane na zewnątrz).

3. Odprowadzenie dymu (ma olbrzymie znaczenie podczas akcji gasniczej; dzięki odprowadzeniu dymu osoby biorące udział w akcji gaśniczej mogą bezbłędnie zlokalizować źródło pożaru i na bieżąco obserwować skutki zastosowanych metod gaszenia, mogą też łatwiej zlokalizować i dotrzeć do osób znajdujących się w zagrożonym obszarze).

Sposoby odprowadzania dymu z obiektów:

1. Klapy sterowane mechanicznie (klapa uruchamiana za pomocą sprężyny mechanicznej lub gazowej utrzymywana w pozycji zamkniętej za pomocą termolutu i/lub linki stalowej z zapadką odblokowywaną ręcznie; zadziałanie następuje w momencie stopienia termolutu lub odblokowania zapadki).

2. Klapy sterowane pneumatycznie (klapa uruchamiana za pomocą siłownika pneumatycznego zasilanego sprężonym dwutlenkiem węgla lub powietrzem; uruchomienie następuje gdy pod wpływem temperatury pęka szklany bezpiecznik temperaturowy lub po przyciśnięciu przycisku wyzwalania ręcznego; następuje wtedy przebicie butli dwutlenku węgla lub otwarcie zaworu instalacji sprężonego powietrza; system może być wysterowywany elektrycznie np. z systemu SAP poprzez uruchomienie elektromagnesu lub pironaboju przebijającego butlę z dwutlenkiem węgla).

3. Klapy sterowane elektrycznie (klapa otwierana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego z czujki dymowej i przycisku ROP lub centrali SAP).

4. Okna oddymiające (stosuje się systemy podobne jak w przypadku klap oddymiających).

5. Wentylatory oddymiające (cztery poprzednie punkty to oddymianie grawitacyjne a wentylatory oddymiające to oddymianie wymuszone;  wentylatory o dużej wydajności odprowadzają gazy na zewnątrz; sterowanie najczęściej odbywa się poprzez centralę SAP).

Istnieją także instalacje będące połączeniem różnego typu sterowań, np. instalacje o sterowaniu elektryczno-pneumatycznym.

Przeglądy systemów oddymiania:

1. Systemy mechaniczne - sprawdzenie wszystkich elementów mechanicznych, w szczególności stanu srężyn, bezpiecznika temperaturowego, mocowania rolek prowadzących linki, rygli, próby zadziałania.

2. Systemy pneumatyczne - sprawdzenie rygli, siłowników, szczelności instalacji pneumatycznej, wagi butli z dwutlenkiem węgla, stanu bezpieczników temperaturowych, wyzwalaczy ręcznych.

3. Systemy elektryczne - sprawdzenie siłowników, czujek dymowych, przycisków ROP,  centralek sterujących, stanu zasilania awaryjnego, próby zadziałania.

4. Wentylatory oddymiające - sprawdzenie klap oddymiających, pomiary elektryczne silników wentylatorów, pomiar wydajności wentylatorów, sprawdzenie/smarowanie łożysk, próby zadziałania.

 
Copyright © 2016 by Matbud