PDF Drukuj
Błędy w obsłudze pneumatycznego systemu oddymiania.
 
 
Pneumatyczny system oddymiania napędzany sprężonym dwutlenkiem węgla jest jednym z najprostszych systemów służących odprowadzaniu dymu podczas pożaru, jednak bardzo często mają miejsce błędy podczas jego eksploatacji powodujące znaczne straty materialne. Głównym zagrożeniem jest możliwość całkowitego zniszczenia samego systemu ale możliwe są także znaczne straty materialne spowodowane np. zalaniem budynku. Najczęstszą przyczyną takich zdarzeń jest brak wiedzy i niefrasobliwość użytkownika obiektu choć w grę wchodzi także "cięcie kosztów" na etapie projektowania i realizacji inwestycji.
 
Ważnym składnikiem systemu zaopatrzonego w siłowniki przewietrzające sterowane elektrycznie jest centrala pogodowa zamykająca klapy w przypadku silnego wiatru i deszczu. Dla wielu inwestorów rozwiązanie takie wydaje się być niepotrzebnym wydatkiem, jednak w przypadku szczególnie większych obiektów poleganie wyłącznie na decyzji ludzi obsługujących ten system prowadzi często do opłakanych skutków. Klapy dymowe posiadają lekką konstrukcję o często dużych wymiarach. Takie obiekty są narażone na poważne uszkodzenia pod wpływem silnych podmuchów wiatru. Należy zwracać szczególną uwagę na siłę wiatru także podczas przeprowadzania prób zadziałania systemu p.poż. w obiekcie. Próbne odpalenie klap dymowych podczas silnego wiatru może zakończyć się stratami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 
 Kolejnym częstym problemem w obsłudze jest nieznajomość zasady działania systemu i co za tym idzie nieumiejętność zamykania klap otwartych podczas prób systemu lub fałszywego alarmu pożarowego. Nagminnym jest zamykanie "siłowe" zaryglowanych klap lub zamykanie klap bez zredukowania ciśnienia w instalacji pneumatycznej. Działania takie prowadzą nieuchronnie do poważnych uszkodzeń mechanicznych siłowników, stelaży i klap jako całości. Przed zamknięciem klap należy bezwzględnie spuścić gaz z instalacji pneumatycznej poprzez wykręcenie ładunków dwutlenku węgla oraz odryglować siłowniki pneumatyczne (sposób odryglowania zależny jest od typu siłownika). Nie wolno zamykać klap dymowych "na siłę", gdyż doprowadzi to niechybnie do ich uszkodzenia. Po zamknięciu wszystkich klap należy bezwzględnie sprawdzić ich zaryglowanie - pozostawienie niezaryglowanych a jedynie przymkniętych klap umożliwia ich "poderwanie" przez podmuchy wiatru i otwarcie, co może skolei prowadzić do uszkodzeń klap, poszycia dachu i zalania budynku.
 
 
Stelaż górny klapy dymowej złamany na skutek
"siłowego" zamknięcia po próbnym otwarciu.
 
 
Do problemów pojawiających się podczas eksploatacji pneumatycznego systemu oddymiania należy podchodzić z rozsądkiem i wyczuciem. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z firmą serwisującą obiekt a na pewno Wasze wątpliwości nie pozostaną bez odpowiedzi. Także nasza firma pozostaje do Państwa dyspozycji pod zawsze czynnym, alarmowym numerem telefonu 602 68 66 18.
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 by Matbud