O firmie

 

 

 

Firma MATBUD powstała w roku 1993 . Początkowo wykonywaliśmy prace ogólnobudowlane ze szczególnym naciskiem na pokrycia dachowe. W roku 1997 podjęliśmy współpracę z producentem świetlików dachowych i systemów oddymiania - firmą Unima z Komornik k.Poznania. Zajmowaliśmy się montażem wyrobów Unimy na terenie całego kraju. W celu zdywersyfikowania dopływu zleceń, co wiązało się ze zwiększonym bezpieczeństwem finansowym firmy podjęliśmy współpracę z kolejnymi producentami tego typu wyrobów m.in. firmami Thermosserr, Lamilux, Rewa. Montowaliśmy także systemy firmy Mercor.

 

 

Jednocześnie dostrzegliśmy lukę na rynku systemów oddymiania. W tamtym czasie świadomość konieczności wykonywania przeglądów przeciwpożarowych (może poza przeglądami gaśnic) była nikła a serwisy producentów służyły jedynie do usuwania usterek montowanych urządzeń i często nie zapewniały odpowiedniego poziomu obsługi polegającej na ustawowo nakazanych przeglądach technicznych. Naturalnym jest, że pierwsza nasza oferta serwisowa dotyczyła oddymiania, jednak wkrótce dołączyliśmy do niej ofertę na serwis grodzi pożarowych (drzwi, bramy, klapy odcinające).

Wraz ze wzrostem świadomości bezpieczeństwa pożarowego użytkowników wzrastały także wymagania dotyczące przeglądów systemów p.poż. Koniecznym stało się oferowanie klientom kompleksowej oferty serwisowej wszystkich urzadzeń zapewniających bezpieczeństwo pożarowe na terenie obiektu. Kolejnymi naszymi działaniami było podjęcie współpracy z szeregiem naszych partnerów oferujących usługi serwisowe urzadzeń nie znajdujacych się do tej pory w naszej ofercie takich jak np. tryskacze, hydranty, pompownie p.poż., zbiorniki p.poż., gaśnice, DSO itp. Jednocześnie rozwijaliśmy także naszą ofertę o kolejne obsługiwane systemy takie jak SAP (systemy alarmu pożarowego), systemy oświetlenia awaryjnego, DSO (dźwiękowe systemy ostrzegawcze), przepusty kablowe (Hilti) itd.

 

Od początku naszej działalności potwierdzaliśmy nasze kompetencje poprzez certyfikaty otrzymywane od producentów poszczególnych systemów, niestety po roku 2000 dało się zauważyć tendencję do odchodzenia od praktyki wydawania certyfikatów przez producentów. W tej sytuacji postanowiliśmy potwierdzić nasze kompetencje poprzez certyfikację w Ośrodku Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Byliśmy pierwszą firmą certyfikowaną w zakresie wentylacji pożarowej i drugą w zakresie przegród pożarowych.

 

Obecnie rozpoczynamy nowy etap naszej działalności. Matbud Systemy Ppoż Sp. z o.o. jest bezpośrednim spadkobiercą doświadczeń nabytych przez firmę Matbud - Systemy Oddymiania. Liczymy na Państwa zainteresowanie naszą ofertą  i zapraszamy do współpracy. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Piotr Matysiak - prezes zarządu Matbud Systemy Ppoż. Sp. z o.o.

 

 
Copyright © 2016 by Matbud