Certyfikaty

Posiadamy certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług przeciwpożarowych wydane przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

 

 

 

 

a także:

 

 

 

Certyfikaty:

 

 

 

 

Posiadamy certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Obsługujemy systemy przeciwpożarowe większości producentów działających na rynku polskim, posiadamy bezpośredni dostęp do części zamiennych.

 

Jakość naszych usług potwierdziliśmy uzyskując certyfikat Centrum Badań i Monitorowania Jakości :

 

Paczka z certyfikatami do ściągnięcia jest dostępna tutaj.

Druga paczka z certyfikatami do pobrania jest dostępna tutaj.

Trzecia paczka z certyfikatami do pobrania jest dostępna tutaj.

Czwarta paczka z certyfikatami do pobrania jest dostępna tutaj.

Przedłużenie ważności certyfikatu SITP na oddymianie dostępne tutaj.

Karta charakterystyki preparatu biobójczego GROSEPT jest dostępna tutaj.

Karta charakterystyki preparatu do rąk GROSEPT jest dostępna tutaj.

 

 
Copyright © 2016 by Matbud